Home
Sampling paketi
Instrument paketi
Ritmovi
Forum
Saradnici
Workshop


Agaton DX11 instrument paket sa 32 Singla, 32
Performance sa "tercama", za Yamahu DX11.
      AGATON DX11


                                     Agaton FM7 sadr-
zi 100 najpopularni-
jih sounda sa Yam-
ahe DX11 za Native Instruments softwa-
re sinti FM7.
        AGATON FM


Agaton FM7terca
se sastoji od 100
DX11 sounda pos-
tavljenih u 16 raz-
licitih harmonskih
konfiguracija tipic-
nih za Ex-Yu folk.
  AGATON FM7 TERCA


                           
Agaton VL duvacki, gudacki, zicani i sinti instrumenti na bazi Yamahine
VL sinteze za PLG150-VL PlugIn ka-
rtu. Violina, truba, saksofon, samo su neki od 30 instrumenata ovog paketa.


     AGATON VL
 "Perfektna Terca" za Yamahu PSR 9000/9000pro je paket od 45 tonaliteta iz 5 najcesce upotrebljavanih harmonskih konfiguracija u balkanskoj folk muzici za dvoglasno sviranje, veoma dobro poznato iz Yamahinih DX11 i V50 sintisajzera.


PERFEKTNA TERCA

                            16 User Scala za Korg Triton i Triton LE sa kompletnom dokumentacijom za kreiranje "terci".
TRITON TERCE
Cubase SX Terca je paket "terci" za Cubase SX audio sekvencer program, koji se sastoji od 60 harmonskih konfiguracija.Njegovom upotrebom je moguce u par sekundi dobiti "tercu", jednostavnim kopiranjem vec postojece "prim" trake na praznu traku i uvodjenjem ovog PlugIn-a u njen Inspector Part.
CUBASE  SX TERCA 
 
Top